Wednesday, 28 September 2011

PWY FU'N COFIO AC YN TALU TEYRNGED I'N HARWR CENEDLAETHOL MWYAF UN DRWY CHWIFIO EI FANER AR fEDI 16 -DYDD GLYNDŴR ELENI? WHO REMEMBERED AND PAID TRIBUTE TO OUR GREATEST OF NATIONAL HEROES BY FLYING HIS FLAG ON SEPT 16 - DYDD GLYNDŴR DAY 2011?

Gweler yr ateb yn y  fideo yn y ddolen gyswllt isod. Mwynhewch!


The answer can be viewed in the video link below. Enjoy!